ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດປະຄັບປະຄອງໄດ້

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດປະຄັບປະຄອງໄດ້

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການ ເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະດີ ແລະ ສາມາດປະຄັບປະຄອງໄດ້, ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພວກຕ້ອງພ້ອມກັນບຸກທະລຸແກ້ໄຂປັບປຸງຢ່າງເຂງແຮງຕື່ມ.

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃຫ້ຮູວ່າ:

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ເຖິງສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປງຢ່າງສັບສົນ, ສະພາບພາຍໃນປະເທດສືບຕໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ, ແຕ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢ່າງໃກ້ຊິດ ສົມທົບກັບການບໍລິຫານໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນເຈົ້າການຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນຈໍານວນສ່ວນຫຼາຍ;

ເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະເທດພວກເຮົາດ້ວຍຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍວິທີການຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາ ສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກ ແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະດີ ແລະ ສາມາດປະຄັບປະຄອງໄດ້, ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນບຸກທະລຸແກ້ໄຂປັບປຸງຢ່າງແຂງແຮງຕື່ມ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວອີກວ່າ: ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສົງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາເປົ້າໝາຍທັງ 6 ແມ່ນຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າ ຊຶ່ງສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ 1 ຄືການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ຊຶ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວ 4,3% ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າເທົ່າກັບ 95.212 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 49,6% ຂອງແຜນການ.

ຂະແໜງຕົ້ນຕໍທີ່ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ GDP ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ 2,2% ໃນແຜນ (2,7%), ໃນນີ້ ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ລື່ນແຜນ 2,94%; ການຜະລິດຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ເທົ່າກັບ 50% ຂອງແຜນການ; ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ເທົ່າກັບ 66,05% ຂອງແຜນການ; ສົ່ງອອກພືດ ເທົ່າກັບ 67,8% ຂອງແຜນການ ແລະ ສົ່ງອອກສັດລ້ຽງ ເທົ່າກັບ 46,74% ຂອງແຜນການ.ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 5,1% ໃນແຜນການ 5,3%;

ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ 21.431 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເທົ່າກັບ 55,86% ຂອງແຜນການ; ມູນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເທົ່າກັບ 51,38% ຂອງແຜນການ ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ມີ 36.393 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53,65% ຂອງແຜນການ; ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 7.280 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 53,33% ຂອງແຜນການ.

ຂະແໜງການບໍລິການໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 4,2% (ແຜນການ 4,5%) ໃນນີ້ການສົ່ງເສີມລາວທ່ຽວລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 463.907 ເທື່ອຄົນ ເທົ່າກັບ 43,52% ຂອງແຜນການ; ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເທົ່າກັບ 63,31% ຂອງແຜນການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໂດຍສານ ເທົ່າກັບ 61,33% ຂອງແຜນການ; ຂະແຫນງພາສີອາກອນຂະຫຍາຍຕົວ 4,3% (ແຜນການ 4%) ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າການຂະຫຍາຍຕົວ 0,4%.

ສະເພາະດ້ານງົບປະມານ ແມ່ນສາມາດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດໄດ້ 10.633,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 33,66% ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,7% ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.037,36 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງຫມົດ ໄດ້ 8.849,47 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27,24% ຂອງແຜນການ. ສ່ວນດ້ານເງິນຕາ ແມ່ນປະລິມານເງິນ M2 ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 18,39% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຖ້າລວມປັດໄຈການປ່ຽນແປງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ 40,75% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ,

ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2021) ເງິນກີບທຽບ ເງິນໂດລາອ່ອນຄ່າ 7,79% ແລະ ທຽບເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 8,43%; ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 9,01% ສໍາລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບ ເງິນໂດລາ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,94% ສໍາລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ;

ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 5 ເດືອນ ຢູ່ໃນລະດັບ 9%, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,17 ເດືອນ; ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດກວມເອົາ 82,36% ຂອງ GDP. ຂະນະທີ່ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານກວມເອົາ 54,85% ຂອງ GDP; ອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ (NPLs) ຢູ່ໃນລະດັບ 2,22%.

ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດ ໃນປີ 2022 ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທັງໝົດ 3.950 ຕື້ກີບ (ມະຕິສະພາ) ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໂຄງການສືບຕໍ່ ແລະ ໂຄງການໜີ້ສິນ, ປັດຈຸບັນແມ່ນພວມດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກໍານົດໄວ້, ສໍາລັບໂຄງການສະເໜີໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານຕາມລະບຽບການກໍານົດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ມີ 162,04 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.677,06 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,84% ຂອງແຜນການ,

ໃນນີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ 666,08 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27,07% ຂອງແຜນການ ແລະ ການກູ້ຢືມ 1.010,98 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 23,56% ຂອງແຜນການ. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດອະນຸມັດການລົງທຶນທັງໝົດ 88.370,53 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ມີທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ 21.864.87 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນການ.

(ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັນ, ພາບ: ສອນໄຊ)

ข่าวทั่วไป