ບາງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ

ບາງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ

ການລາຍງານໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້​ເຖິງສາເຫດທີ່ເກີດມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນດັ່ງກ່າວ ຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຄື:

1) ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ຢູ່ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຊັກຊ້າ, ການຊີ້ນໍາ-ບັນຊາ ຂອງບາງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ, ຄວາມສະດຸ້ງໄວຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງພາຍນອກ ແລະ ການອອກມາດຕະການແກ້ໄຂ ຍັງບໍ່ທັນການ.

2) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ມີຈັງຫວະກ້າວກະໂດດ (ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ສູງເຖິງ 12,8%) ຊຶ່ງມີສາເຫດຕົ້ນຕໍມາຈາກການປັ່ນປ່ວນດ້ານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ. ໃນນັ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ ແລະ ເງິນເຟີ້ ໄດ້ກະທົບແຮງ ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດໄທ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງປະເທດເຮົາທີ່ບອບບາງຢູ່ແລ້ວ ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມບອບບາງຕື່ມອີກ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໝົດປີ 2022 ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ໂຕເລກຄາດໝາຍດ້ານມະຫາພາກ ອາດບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຫຼາຍຂະແໜງການທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຊຸກຍູ້ຂອດການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕົວຈິງຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍສະເພາະການເລັ່ງປັບປຸງຂອດຂັ້ນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານ ແລະ ບໍລິຫານພາກລັດ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງຄຳສັ່ງ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ນອນຢູ່ໃນຈຸດສຸມຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນ: ການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບງົບປະມານ, ການປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດບໍລິຫານ ແລະ ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ, ປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ລວມທັງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

4) ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະການຊໍາລະຫຼັງໄລຍະການຜ່ອນຜັນ. ການປະຕິຮູບ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂອງບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າ ແລະ ກວມເອົາພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍ.

5) ບັນຫາການວ່າງງານ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກະທົບຈາກສະພາບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ແຮງງານທີ່ກັບຄືນມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຈັດສັນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງກໍໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະ ເທດ ດ້ວຍຮູບການເກົ່າ.

6) ການແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານສັງຄົມຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນ: ຂີ້ລັກງັດແງະ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີສາຍພົວພັນມາຈາກສະພາບຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (ຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ).

7) ການໂຄສະນາບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງອິດທິກຳລັງປໍລະປັກຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານຈາກຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ: ສື່ອອນລາຍ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍໃນສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາ ແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ.

ບັນດາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ກ່າວມານັ້ນເກີດມາຈາກສາເຫດນອກຕົວ ແລະ ໃນຕົວ ຊຶ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ສາເຫດນອກຕົວນັ້ນ ແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສະພາບການປັ່ນປ່ວນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຈາກການຂວໍ້າບາດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທັງສອງຢ່າງນີ້ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງທຸກປະເທດໃນໂລກ.

ສໍາລັບປະເທດເຮົາ ເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງສູ້ຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ບອບບາງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຍິ່ງເປັນການຊໍ້າເຕີມໃຫ້ໜັກໜ່ວງຕື່ມອີກ ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບປະຄັບປະຄອງບໍ່ໃຫ້ຕົກເຂົ້າສູ່ວິກິດ.

ສ່ວນສາເຫດໃນຕົວແມ່ນປັດໄຈພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງກໍເຄີຍເວົ້າກັນມາຫຼາຍແລ້ວ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ສູງ, ຄວາມເສຍສະຫຼະເພື່ອສ່ວນລວມມີໜ້ອຍ, ບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງສູ່ອັນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ ຍ້ອນຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ກົນໄກການບໍລິຫານອາດຍາສິດ, ເກື້ອກູນ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ເປັນທັງຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ທັງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງປະເທດເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ດີໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ.

(ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັນ, ພາບ: ສອນໄຊ)

ข่าวทั่วไป