ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ 4,3%

ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ 4,3%

ອັດຕາແລກປ່ຽນທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2021 ເງິນກີບທຽບໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 7,78% ແລະ ທຽບເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 8,43%

ເຊົ້າວັນນີ້ 13 ມິຖຸນາ 2022, ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 03 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວລະດັບ 4,3%, ມູນຄ່າເທົ່າກັບ 95.212 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 49,6 ຂອງແຜນການ ໂດຍຂະແໜງການທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ການບໍລິການ, ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ;


ການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 10.633,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 33,66% ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,7% ເທົ່າກັບ 2.037,36 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດປະຕິບັດໄດ້ 8.849,47 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27,24% ຂອງແຜນການ;

ກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນຕາ, ເຫັນວ່າປະລິມານເງິນ M2 ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 18,39% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2021 ເງິນກີບທຽບໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 7,78% ແລະ ທຽບເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 8,43%;
ຂະນະທີ່ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫລາດນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 9,01%, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 05 ເດືອນຢູ່ໃນລະດັບ 9%,

ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2022 ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,17 ເດືອນ,ຍອດສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານທຸລະກິດ ກວມເອົາ 54,85% ຂອງ GDP ແລະ ອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ NPLs ຢູ່ໃນລະດັບ 2,22%,

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ພົບວ່າມີຫລາຍບັນ ຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍໜັກໜ່ວງສົມຄວນ ຍ້ອນສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ມີການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງສັບສົນ;

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການລາຍງານ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ພິຈາລະນາດັດແກ້ຄາດໝາຍດ້ານເງິນຕາຈໍານວນໜຶ່ງ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022 ຫລັງຈາກເຫັນວ່າຄາດໝາຍດ້ານເງິນຕາອາດບໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍລັດຖະບານວາງໄວ້ (ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງປະເທດລາວ).

ข่าวทั่วไป