ແກ້ໄຂບັນຫາຕອນທີ່ທຸກຢ່າງມັນກຳລັງຈະລົ້ມແລ້ວ…

ແກ້ໄຂບັນຫາຕອນທີ່ທຸກຢ່າງມັນກຳລັງຈະລົ້ມແລ້ວ…

– ອຸທົກກະໄພ ເມືອງລາວ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນສອງມາ ເດືອນຫົກຈື່ງມາຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຮັບພິຊອບໄພພິບັດນີ້? ຜັກພືດເນົ່າເໝັນ, ສັດຈົມນໍ້າຕາຍ, ຄົນຫາຍໃຈປາຫຼືສະລາຍໄປຕາມນໍ້າ. ຜ່ານໄປສາມສີ່ເດືອນແລ້ວ…ລຖບ ຈື່ງມາຕັ້ງຄະນະລົງໄປກວດກາ ກວດສອບຫຼືຫອບອູ້ມເຂົາເຈົ້າອອກຈາກໄພພິບັດຕອນນີ້? ມັນຊ້າແລ້ວ ທ່ານ! ໄລຍະຜ່ານມາ ເວລາເດີນໄປນານ ຕັ້ງຫຼາຍເດືອນ ພາກັນເຮັດຫຍັງຢູ່? ເປັນຫຍັງ ບໍ່ພາກັນສ້າງຄະນະສະເພາະກິດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນນໍ້າຂື້ນ?😡

– ໃນສະຖານະການວິກິດຊາດ ຜູ້ມີຄໍາຂາດຕໍ່ບັນຫານີ້ຄື ນາຍົກ. ໃນເມື່ອກອງກໍາລັງທະຫານສູ້ຢັນກັບສັດຕູບໍ່ຊະນະ ຈອມພົນຄືຜູ້ສຸດທ້າຍ ທີ່ຕອ້ງລົງຈາກຫຼັງຊ້າງ ຖືຫອກຫ້າງສູ້ກັບສັດຕູ. ທ່ານບໍ່ຮອນຈະນັ່ງຢູ່ຫຼັງຊ້າງແລະສັ່ງໃຫ້ແມ່ທັບທີ່ມູບຕຸບວຸບຕາມພື້ນດິນ ລຸກຂື້ນມາສູ້ກັບສັດຕູຕໍ່. ຈອມພົນຂີ້ຢ້ານແລະບໍ່ກ້າຫານ😡 ແຕ່ບາງທີ ຄໍາສັ່ງ(ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງ)ນີ້ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ ກອງທັບລາວຈະຊະນະຫຼືປະລາໄຊ? ແຕ່ຕອ້ງຄໍາຖາມວ່າ ຈະຊະນະຫຼືປະລາໄຊແບບໃດ?😁

– ຕອນນີ້ ສີ່ງທີ່ປະຊາກອນຊາດຕອ້ງການບໍ່ແມ່ນ ພິທີກອນຈາກຜູ້ນໍາ ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ປະຕິບັດຈັດສັນແລະດັນກົດໃຫ້ວິກິດນີ້ສະດົດໜີ. ຂັ້ນນີ້ ມັນຊ້າແລ້ວ ທ່ານນາຍົກ!😡ປະຊາກອນຊາດ ຕອ້ງການເຫັນແລະສໍາພັດກັບມາດຕະການເດັດຂາດແລະຊັດເຈນຈາກທ່ານນາຍົກ.

ມາດຕະການ ຊັດເຈນແລະເດັດຂາດເປັນສີ່ງຕອ້ງທໍາ ໂດຍໄວແລະໂດຍທັນທີ!!! ຂໍຢໍ້າຄືນ: ມາດຕະການ ຊັດເຈນແລະເຂັ່ງຂັດ (ບໍ່ແມ່ນມາດຕະການລວມໆດັ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທີ່ 36 ນີ້)!!! ບໍ່ແມ່ນແຜນ! ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີ! ແລະກໍ່ບໍ່ແມ່ນເວລາຈະມາເຍື້ອນຫຼືຫາວິທີປັດປາຍການແກ້ບັນຫາ ໂດຍຕັ້ງຄະນະນັ້ນຄະນະນີ້ ເພື່ອໜີບັນຫາ ທັງໆບັນຫາວິກິດທີ່ເກີດຂື້ນນີ້ ພົນລະເມືອງປໍປາກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາຂອງ ລຖຕ ກຊ ສຶກສາຫຼືສາທາລະນະສຸກ.

ມັນໄປກ່ຽວກັບບັນດາລາ ລຖຕ ຮັບພິຊອບ “ເງີນ ຄໍາ ຊັບສິນ ທີ່ດິນ ສີນຄ້າ ກວດກາ…” ທັງນັ້ນ. ແຕ່ການແຕ່ງຕັ້ງປະທານສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະອາຍແກັສ ມາແກ້ບັນຫາລະດັບຊາດນີ້ຊວ່ຍ ລຖບ ອາດຈະຂີນຕາແລະຈິດຕະສາດປະຊາກອນລາວບໍ່ຫຼາຍກໍ່ນອ້ຍ?!😉😁

ຕອນໂຄວິດລະບາດ ທ່ານຍາຍົກ ກໍ່ອອກມາຍອມຮັບວ່າ ລຖບ ລ້ຽງປະຊາບໍ່ໄດ້. ປະຊາກໍ່ຍອມຮັບແລະພັບຕາລົງ (ພ້ອມທັງຂີ້ມູກຍ້ອຍ) ໂຈງໃຈແລະໂລງໃຈ ທີ່ປະຊາມີ ລຖບ ແບບນີ້, ລຖບ ບໍ່ມີຄວາມຫວ່ງໄຍອາໄລດີ ຕໍ່ປາກທອ້ງຂອງປະຊາ. ຄັ້ງນີ້ ເຊັ່ນກັນ, ບາງທີ ຈະເປັນການດີແລະມີສີຣິມູງຄຸນໃຫ້ແກ່ຊາວລາວທັງຊາດ ຖ້າທ່ານນາຍົກອອກມາປະກາດແລະສາລະພາບ: ລຖບ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດແກ້ສະພາບວິກິດນີ້ໄປໄດ້…ຖ້າ ລຖບ ຊຸດນີ້ ມາເຖີງຂັ້ນນີ້ ໜ້າທີ່ຫຼັກໆຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ – ທ່ານປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລ – ຄື ການຂັດຈອ້ນແລະເລືອກເຝັ້ນຄະນະນໍາປະເທດຊຸດຕໍ່ໄປ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີລາຍຊື່ຄະນະນໍາ ລຖບ ຊຸດນີ້ອີກ.😉😎😁

ລະບາຍອອກ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີແລະຄວາມເປັນຫ່ວງ🙏

07.06.22, @ສຸລັດ ທຸມມະວົງ

ข่าวทั่วไป