ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາເຮັດວຽກໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາເຮັດວຽກໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ?

ສຳຫລັບຄົນທີ່ຫຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການມາເຮັດວຽກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຫລື ມີແຜນຢາກມາເຮັດວຽກໃນເຂດ.

ໄພ້ຫວ່າງງານເປັນບັນຫາທີ່ສັງຄົມບໍ່ຢາກປະເຊີນ ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຂາດລາຍໄດ້ ເສດຖະກິດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ.

ການທີ່ບ້ານເມືອງເຮົາມີແຫຼ່ງຮອງຮັບແຮງງານເປັນການຊ່ວຍຊຸກຍູ້ເພິ່ມກຳລັງເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ແຂງແຮງ, ມີຄວາມຮຸງເຮືອງສີວິໄລ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ກໍເປັນໜຶ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທີ່ຫວ່າງງານເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເຂດກໍຄືປະເທດເຮົາ.

ສຳຫລັບຄົນລາວທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ ຫລື ອາດຈະເຄີຍມາເຮັດວຽກໃນຊ່ວງຫລາຍປີກ່ອນ ອາດຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຂດໜ້ອຍ ຫລື ເຂົ້າໃຈຜິດ ມື້ນີ້ເຂດນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໄປໄກແລ້ວ.

ແລ້ວເປັນຫຍັງເວລາມີຄົນເອີຍເຖິງເຂດນີ້ ເຊື່ອວ່າຫລາຍໆຄົນອາດຈະຄິດແຕ່ດ້ານລົບໆກ່ຽວກັບເຂດ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກສື່ທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ຫລື ໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກປາກຕໍ່ປາກ( ຄິດດ້ານລົບຫລາຍກວ່າດ້ານບວກ)
ນັ້ນກໍ່ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກະແສຕ້ານຢ່າງຫນຶ່ງ.
#10ປາກເວົ້າບໍ່ເທົ່າຕາເຫັນ

ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍັງມີຄົນລາວສ່ວນຫລາຍຍັງມາເຮັດວຽກໃນເຂດນີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ?
ສາເຫດທີ່ຄົນລາວມາເຮັດວຽກໃນເຂດນີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍປະກອບມີຫລາຍສາເຫດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕັດສິ້ນໃຈມາ
1: ຄ່າຕອບແທນ ແມ່ນຈະສູງກວ່າປົກກະຕິເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດຈະໃຫ້ເງິນເດືອນຕາມຄວາມສາມາດ ຫລື ຄວາມຮູ້ສະເພາະຂອງບຸກຄົນ

2: ສະຫວັດດີການ ແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບໝົດເຊັ່ນ: ທີ່ພັກ, ຄ່າໄຟ້ານ້ຳປະປາ, ອາຫານ, ຄ່າຮັກສາເວລາເຈັບໄຂ້ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງບໍລິສັດໃຫ້ຈ່າຍ50%

3: ລາງວັນ ຫລື ສິດທິ: ຖ້າຫາກມີຜົນງານດີເດັ່ນທາງບໍລິສັດຈະມີລາງວັນເພື່ອຊົມເຊີຍທີ່ສາມາດເຮັດຫລ່ອນໜ້າທີ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ

4: ຄົນລາວສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຕາມກຳລັງຊັບທີ່ມີ.

5: ແຮງງານລາວທີ່ມາດ້ວຍຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມາເຮັດວຽກໃນເຂດສາມາດມີບ້ານ, ມີລົດ, ມີເງິນເກັບ(ພາຄອບຄົວມີສຸກໄດ້).

ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດເປັນຂໍ້ມູນການຕັດສິ້ນໃຈສຳຫລັບບາງຄົນທີ່ອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້

ສຳຫລັບຫນ້າວຽກຄົນສ່ວນຫລາຍອາດຈະຄິດວ່າມີແຕ່ວຽກບໍ່ສຸຈະລິດ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າແນວນັ້ນ ສຳຫລັບໜ້າວຽກແລ້ວຈະປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍອາຊີບເຊັ່ນ: ພະນັກງານຫ້ອງການ, ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ, ພະນັກງານຂາຍ, ພະນັກງານເສີບ, ແມ່ບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ.

ສາມຫຼ່ຽມຄຳບໍ່ໄດ້ເປັນເມືອງອັນຕະພານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນເມືອງລັບແລຢ່າງທີ່ບາງຄົນເຄີຍເວົ້າ ມັນອາດເກີດຈາກໂຕເຈົ້າເອງທີ່ບໍ່ໄດ້ສຶກສາກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງການ ກ່ອນການຕັດສິ້ນໃຈມາເຮັດວຽກໃນເຂດນີ້ ຄວນຮູ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງເຂດ ແລະ ເຄົາລົບກົດລະບຽບເນື່ອງຈາກວ່າເຂດກໍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.

ข่าวทั่วไป