ດີແທ້ຈຶ່ງບອກຕໍ່..!!! ນີ້ແມ່ນຢາດີໄວຣັສຕັບອັກເສບ C,B ດີປວດເມື່ອຍ ແລະ ຂັບປັດສະວະ

ດີແທ້ຈຶ່ງບອກຕໍ່..!!! ນີ້ແມ່ນຢາດີໄວຣັສຕັບອັກເສບ C,B ດີປວດເມື່ອຍ ແລະ ຂັບປັດສະວະ

ທ່ານເຄີຍເຫັນຕົ້ນຫຍ້ານີ້ບໍ່?
ນີ້ແມ່ນຢາດີຕັບ
ໄປຫາມາຕົ້ມກິນເດີ້

#ວິທີຕົ້ມ:
ໃຫ້ນຳເອົາຕົ້ນຫຍ້ານີ້ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ
ເອົາໝົດທັ້ງລຳຕົ້ນເລີຍ
ມ້ວນເຂົ້າກັນ


ໃຫ້ໄດ້1ກຳມື
ຍາວ1ຄືບໃຊ້ນ້ຳ3ລິດ
ຕົ້ມຈົນໃຫ້ນ້ຳເຫລືອ1ລິດ
ແລ້ວນ້ຳມາດື່ມໄດ້ເລີຍ


#ສັບພະຄຸນ
ບຳລຸງຕັບ
ຮັກສາໄວຣັສຕັບອັກເສບBຮັກສາໄວຣັສຕັບອັກເສບC
ລ້າງສານພີດອອກຈາກຕັບ
ລ້າງຕັບໃຫ້ສະອາດແຂງແຮງ


ລ້າງພິດເຫລົ້າເບຍ
ເປັນຢາແກ້ໄຂ
ເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບນອນຫລັບດີດີປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ
ຂັບປັດສະວະ
ແລະອຶ່ນໆ


#ຂໍ້ຄວນລະວັງ:
ຫ້າມສະຕີມີຄັນດື່ມ
ຫ້າມຄົນເຄີຍຜ່າຕັດໄຂຫລັງ

ข่าวทั่วไป