ຖືວ່າໄດ້ຜົນດີ…ຫຼາຍຮ້ານທະຍອຍແຈ້ງການ ລ່າສຸດສູນໂທລະສັບ ເຈເຄໂມບາຍ ແຈ້ງບໍ່ຮັບຊໍາລະເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຖືວ່າໄດ້ຜົນດີ…ຫຼາຍຮ້ານທະຍອຍແຈ້ງການ ລ່າສຸດສູນໂທລະສັບ ເຈເຄໂມບາຍ ແຈ້ງບໍ່ຮັບຊໍາລະເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ສູນໂທລະສັບ ເຈເຄໂມບາຍແຈ້ງການ “ບໍ່ຮັບຊໍາລະເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ” ເພື່ອເປັນການລະດົມໃຫ້ຄົນລາວຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ.

ຂໍແຈ້ງການ ມາຍັງລູກຄ້າ… ເລື່ອງການຂາຍ ແລະ ການຮັບຊໍາລະສິນຄ້າສູນໂທລະສັບ ເຈເຄໂມບາຍ ຂໍຮຽນມາຍັງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ຊ່ວງນີ້ທາງສູນຈະບໍ່ຮັບຊໍາລະ ສິນຄ້າທຸກລາຍການເປັນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ສິນຄ້າໃນສູນ ທຸກລາຍການລ້ວນແຕ່ຂາຍເປັນເງີນກີບ

ເພື່ອ ເປັນແຮງພັກດັນກຳລັງນ້ອຍໆໃນການປົກປ້ອງຄ່າເງີນກີບຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ມາອຸປະຖໍາພວກເຮົາຕະຫຼອດມາ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກບາງປະການເນື່ອງຈາກທາງສູນຢຶດໝັ້ນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດສູງກວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປຸກລະດົມຈາກຈຸດນ້ອຍໆອັນນີ້

ເປັນອີກສຽງໜຶ່ງຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນແນວຄວາມຄິດ ເຖິງຊ່ວງຕົ້ນໆຈະຕື່ນເລື່ອງລາຄາທີ່ເປັນເງິນກີບແຕ່ດົນໆໄປກໍ່ຈະລຶ້ງກັນເອງ

ข่าวทั่วไป