ແຈ້ງປັບລາຄາຄ່າໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ແຈ້ງປັບລາຄາຄ່າໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ເລີ່ມວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຈະມີການປັບປ່ຽນລາຄາໂດຍອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຢວນ 2200 ກີບ/1ຢວນ.
ນີ້ຄືລາຄາທີ່ທາງລົດໄຟໄດ້ອອກມາເມື່ອວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021

ເຮົາຈະເຫັນວ່າລາຄາໂດຍສານໄດ້ຂຶ້ນລາຄາ

ข่าวทั่วไป