ຊີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ

ຊີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ

ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ຊີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງສູນໃນປະຈຸບັນ.

ข่าวทั่วไป