ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຍອມເສຍມິດຕະພາບດີໆ ດ້ວຍການບໍ່ໃຊ້ໜີ້

ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຍອມເສຍມິດຕະພາບດີໆ ດ້ວຍການບໍ່ໃຊ້ໜີ້

ສະຖານະການທີ່ຫຼາຍຄົນເຄີຍພົບມາ ຄື ໝູ່ສະນິດຢືມເງິນ ປົກກະຕິແລ້ວ ບໍ່ຍອມໃຫ້ງ່າຍໆ ແຕ່ເພາະວ່າໝູ່ເວລາໂທມາກໍ່ເຮັດສຽງສີ້ນຫວັງໃສ່ ເລີຍໃຈອ່ອນ ໃຫ້ຢືມເງິນໄປແຕ່ພໍຈະທວງກໍ່ບໍ່ກ້າພໍເຫັນໜ້າກະບອກວ່າມື້ນັ້ນມື້ນີ້ທາງເຮົາທີ່ໃຫ້ຢືມກໍ່ບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະທວງຄືນ

ແຕ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ້ເລື່ອງເງິນ ແຕ່ມັນຄືເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອໃຈ ແລະ ຖ້າເປັນຄົນທີ່ເກັບເງິນທຸກກີບມາຍາກໆກໍ່ຍີ່ງຫນ້າກັງວົນ ມື້ນີ້ແອັດມີ 7 ວີທີທວງໜີ້ມາຝາກໄປອ່ານກັນເລີຍ:

1. ຢ່າປະໃຫ້ດົນເກີນໄປ: ບາງຄັ້ງທ່ານກໍ່ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ເວົ້າຕົງໆໃຫ້ລຳຄານໃຈ ແຕ່ຫາກວ່າເປັນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານລຳບາກໃຈກໍ່ຢ່າປະໃຫ້ດົນ ຄວນຮິບຈັດການເລື່ອງນີ້ໃຫ້ສຳເລັດໄປ ດີກວ່າສະສົມຄວາມບໍ່ພໍໃຈແລ້ວໃນທີ່ສຸກກໍ່ຈະທຳລາຍທັງມິດຕະພາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນອີກ

2. ເຕືອນໝູ່ແດ່: ບາງຄົນຫຍຸ້ງຫຼາຍກໍ່ບໍ່ຢາກຖາມ ຫຼື ເຕືອນໝູ່ເລີຍ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະຄິດໄປເອງໄດ້ວ່າ ເຮັາບໍ່ໄດ້ເດືອດຮ້ອນຫວັງວ່າຈະໄດ້ເງິນ ( ບໍ່ທວງບໍ່ຈ່າຍ ) ເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ນຳ້ສຽງໃສໆ ສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍປະມານວ່າ ຢ້ານວ່າຈະລືມຈະໄດ້ບໍ່ເບິ່ງເປັນການທວງຖາມທີ່ຮຸນແຮງໄປ

3. ທາງກົງ: ຖ້າໃຊ້ໄມ້ອ່ອນບໍ່ໄດ້ຜົນ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຄວນຈະອ້ອມຄ້ອມ ບາງຄົນບໍ່ເຄັດກໍ່ເວົ້າຕົງໆ ກັນເລີຍ ຖາມເຄີງຊ່ວງເວລາທີ່ຈະຄືນໄດ້ໄປເລີຍ ຢ່າລືມວ່າເຖີງເຮົາຈະເວົ້າຕົງ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ສຽງທີ່ເປັນມິດ ແລະ ຊັດເຈນ ບໍ່ເບິ່ງເປັນຂົ່ມຂູ່ ເກີນໄປ ຖ້າເຂົາຮູ້ໂຕອາດຈະໃຊ້ໜີ້ທ່ານໄດ້

4. ໃຫ້ເສັ້ນຕາຍໄປເລີຍ: ຕອນທ່ານໂອນເງິນໃຫ້ ຍັງມີກຳນົດເລີຍວ່າຈະໂອນເງິນມື້ໃດ ເວລາຄືນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກຳນົດໄປເລີຍວ່າມື້ໃດ ເພາະຖ້າເອົາແຕ່ເວົ້າ ມີມື້ໃດຈະໃຊ້ຄືນແນ່ນອນ ແບບນີ້ຍ່ອມບໍມີທາງໄດ້ຄືນແນ່ນອນ

5. ໃຫ້ຜ່ອນຈ່າຍໄດ້: ບາງຄັ້ງເງິນທີ່ຢືມໄປເປັນກ້ອນ ລອງໃຫ້ເຂາແບ່ງຈ່າຍຄືນເປັນງວດໆ ເບີ່ງຈະໜ້ອຍຫຼາຍກໍ່ລອງເວົ້າລົມກັນເລີຍ ວີທີນີ້ຕ້ອງສອບຖາມ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈສະຖານະການທາງການເງິນຂອງເຂົານຳ ແລ້ວຄ່ອຍມາຕົກລົງກັນອີກວ່າຈະຜ່ອນຈ່າຍຕໍ່ເດືອນໄດ້ເທົ່າໃດ

6. ເປັນແມ່ພະ! ຕ້ອງລະວັງ: ທ່ານຕ້ອງລະວັງໂຕເອງນຳ ຢ່າໃຈອ່ອນງ່າຍໆ ໃຫ້ໝູ່ສະນິດຢືມເງິນຈົນຕິດເປັນນິໃສ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຂໍຢືມເງິນໄດ້ງ່າຍໆ ສ່ວນໜື່ງກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໝູ່ທ່ານຈຽມເນື້ອຈຽມໂຕ ຈຽມເງິນໃນກະເປົ໋າກ່ອນໃຊ້ຈ່າຍນຳ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຢືມເງິນຄົນອື່ນ ເຮົາເປັນແມ່ພະໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຢ່າງມີສະຕິດ້ວຍ.

7. ຊັ່ງນຳ້ນັກລະຫວ່າງເງິນ ຫຼື ຄວາມສຳພັນ: ທ່ານຄິດວ່າຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ ກັບຄົນສະນິດທີ່ຕິດໜີ້ມີຄ່າສຳໃດ ເປັນຄຳຖາມທີ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ຕອບຕອບໄດ້ ແລ້ວ ທ່ານຈະປະເມີນຖືກວ່າ ຈະຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາທວງຕໍ່ໄປ ຫຼື ຈະປະໄປ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເລືອກຂໍ້ໃດ ຈຳໄວ້ວ່າ ຫ້າມໃຫ້ໝູ່ ຫຼື ຄົນສະນິດ ຄົນນີ້ຢືມເງິນອີກ ຫຼື ຈະໃຫ້ດີກວ່ານັ້ນ ຂໍແນະນຳຫ້າມໃຫ້ໝູ່ສະນິດຢືມເງິນອີກຕໍ່ໄປ!

ນ. ມິ້ນ (ນາມສົມມຸດ) ໃຫ້ ນ. ມົນ (ນາມສົມມຸດ) ກູ້ຢືມເງິນຈຳນວນ 9.000.000 ກີບ. ສັນຍາກູ້ຢືມເງິນລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍມີເນື້ອໃນ ກຳນົດການໃຊ້ແທນໜີ້ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ມົນໄດ້ບ່າຍບ່ຽງການໃຊ້ໜີ້ໂດຍອ້າງວ່າ “ຕົນເອງບໍ່ມີລາຍຮັບໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ

ແຕ່ວ່າ ມິ້ນໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນ Facebook ສ່ວນໂຕຂອງ ມົນວ່າ ມົນມີຊິວິດການເປັນຢູ່ທີ່ສວານທາງກັບຄຳກ່າວອ້າງຂອງຕົນເຊັ່ນ: ເຫັນ ມົນຊື້ໂທລະຊັບມືຖືຍີ່ຫໍ້ດັ່ງໃໝ່, ເຫັນ ມົນໄປທ່ຽວ ຫຼວງພະບາງ, ເຫັນ ມົນຊື້ກະເປົ໋າແບຣນແນມໃໝ່.

ມິ້ນໄດ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ມົນຍັງໄດ້ໄປກູ້ຢືມເງິນກັບ ທ.ເອກ (ນາມສົມມຸດ) ອີກຈຳນວນ 5.000.000 ກີບ. ເມື່ອ ມີ້ນ ທວງຖາມໃຫ້ ມົນໃຊ້ໜີ້ ມົນກໍປະຕິເສດອີກວ່າບໍ່ມີເງິນ ແລະ ຈະໃຊ້ໜີ້ຖ້າຕົນເອງມີເງິນ. ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ມີ້ນ ໃນຖານະເຈົ້າໜີ້ມີສິດຫຍັງແດ່ຕາມກົດໝາຍ?

ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາກູຢືມລະຫວ່າງ ມິ້ນ ແລະ ມົນ ມີອົງປະກອບຄົບຖ້ວນຕາມກຳນົດຂອງກົດໝາຍແລ້ວນັ້ນ ຈະຖືວ່າທັງສອງຝ່າຍມີສາຍພົບພັນທ່າງແພ່ງຮ່ວມກັນ (ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍານຳກັນ).

ເມື່ອຮອດກຳນົດເວລາໃນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນແລ້ວ ແຕ່ ມົນບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່່ຕົກລົງກັນໄວ້. ອີງຕາມ ມາດຕາ 393 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2019 ມິ້ນ ກໍມີສິດທວງໃຫ້ ມົນ ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ຫຼື ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານກ່ຽວກັບການລະເມີດສັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີນີ້, ມິ້ນ ໄດ້ທວງຖາມໃຫ້ ມົນ ໃຊ້ໜີ້ເຖິງ ສອງ ຄັ້ງແລ້ວແຕ່ ມົນກໍຍັງເມີນເສີຍ. ສິ່ງທີ່ ມິ້ນ ຄວນເຮັດຕໍ່ຈາກນີ້ຄື ສະເໜີໄກ່ເກຍໜີ້ສິນລະຫວ່າງ ມິ້ນ ກັບ ມົນ ໃນຂັ້ນບ້ານ. ຖ້າຫາກມີການໄກ່ເກ່ຍແລ້ວ ມົນ ຍັງເມີນເສີຍຢູ່ ມິ້ນ ຄວນຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານກ່ຽວກັບການລະເມີດສັນຍາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມມາດຕາ 394 ແລະ ມາດຕາ 475 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2019 ທີ່ກໍານົດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ສາມາດທວງເອົາຕົ້ນທຶນ ພ້ອມດອກເບ້ຍ ແລະ ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າປ່ວຍການຊັບ ແລະ ຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ອີກດ້ວຍ.

ໃນຂະນະທີ່ ມິ້ນ ດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງ ມົນ ທາງແພ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນສານນີ້, ມິ້ນ ກໍຍັງມີສິດທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງ ມົນ ທາງອາຍາ ນໍາອີກ ຖ້າເຫັນວ່າ ການກະທຳຂອງ ມົນ ເຂົ້າເງື່ອນໄຂ ຫລື ອົງປະກອບ ໃນຂໍ້ຫາ ຫຼົບຫຼີກການໃຊ້ແທນໜີ້ ຕາມມາດຕາ 235 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ໂດຍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ໜີ້ຂອງຕົນຫຼຸດລົງ.

ການກະທຳຜິດຕາມມາດຕາ 235 ດັ່ງກ່າວ ລວມມີ (1) ເຈດຕະນາເພິ່້ມໜີ້ (ກູ້ຢືມເງິນຕື່ມນຳ ທ. ເອກ) ແລະ (2) ເຈດຕະນາຫຼຸດຊັບສົມບັດທີ່ຕົນມີ (ຊື້ໂທລະຊັບໃໝ່, ທ່ອງທ່ຽວ). ຖ້າຫາກມີການພິສູດຕໍ່ໜ້າສານແລ້ວເຫັນວ່າ ມົນ ໄດ້ກະທຳຜິດຈິງ ມົນອາດຖືກຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ພ້ອມທັງຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

ຂໍແນະນຳໃນກໍລະນີມີການກູ້ຍືມເງິນບໍ່ວ່າຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ທ່ານຄວນເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຮັດກຸມ. ສັນຍາທີ່ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມຈະເປັນເກາະຄຸ້ມກັນຊັ້ນດີໃຫ້ກັບເຈົ້າໜີ້ໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ້ປະຕິເສດ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກການໃຊ້ໜີ້.

ข่าวทั่วไป