ການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ -19 ( Certificate of Vaccinations ) ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກໍານົດດັ່ງນີ້:
ສຳລັບ: ປະຊາຊົນລາວທີ່ຈະໄປປະເທດເພື່ອບ້ານຕາມຊາຍແດນໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ ອຸດອນ,ໜອງຄາຍ ແມ່ນໃຊ້ແຕ່ບັດສັກວັກຊີນສີຂຽວຕາມເຄີຍ.

ข่าวทั่วไป