ສາເຫດຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນລາວເຟີ້ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງອາຊຽນ

ສາເຫດຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນລາວເຟີ້ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງອາຊຽນ

ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກ3ສາເຫດທີ່ທາງທະນະຄານກ່າວອ້າງແຕ່
ມີ2ສາເຫດຫລັກຄື:

1.ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມເງິນຕາໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບການແລະກົດຫມາຍຂອງສປປລາວ.

2.ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫລາຍກວ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກ=>ແມ່ນເກີດມາຈາກຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ(ຕັ້ງແຕ່ປົດປ່ອຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ)ທີ່ບໍ່ສົ່ງເສີມຄົນລາວໃຫ້ມີຫົວຄິດ,ປະດິດສ້າງແລະການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດສົ່ງອອກຫລາຍກວ່
ານຳເຂົ້າ=>ສາເຫດທີ່ເອີ້ນວ່າບໍ່ສົ່ງເສີມຄົນລາວນັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກການທີ່ລັດຖະບານບໍ່ສ້າງຕະຫລາດທີ່ຮອງຮັບແບບຄົງທີ່ໃຫ້ກັບຄົນລາວ

ພ້ອມກັນນັ້ນລັດຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາຕາມມາດຕະຖານໃນລະບຽບການແລະສັນຍາຕ່າງ(ໃຜຢາກຂື້ນລາຄາຍາມໃດກໍຂື້ນແລະໃຜຢາກລົງລາຄາຍາມໃດກໍລົງເອີ້ນວ່າເຮັດໃຜເຮັດມັນເຮັດຕາມໃຈເອົາກົດຕາມໃຈມີການໂກງລາຄາແບບຕາມໃຈກົດຫມູ່ກົດພວກແຕ່ບໍ່ແມ່ນກົດຫມາຍ)ຍ້ອນແນວນັ້ນຖ້າວ່າຄົນລາວຜະລິດເອງໄດ້ສ່ວນຫລາຍກໍຂາຍໄດ້ແຕ່ແບບປະຖົມປະຖານທີ່ອາໄສຂາຍຕາມຕະຫລາດ,ແຄມທາງ,……ສ່ວນວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຫມັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຄົນລາວນັ້ນແຮງໄກຫລາຍ.

ຄົນລາວບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຫົວຄິດ-ປະດິດສ້າງ,ບໍ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດແລະບໍ່ມີການສຶກສາແຕ່ລັດຖະບາ
ນຂາດການເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົ່ງເສີມຄົນລາວຕ່າງຫາກຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຄົນລາວຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາປະເທດອື່ນເກືອບທຸກຢ່າງແລະຖ້າມື້ຫນຶ່ງປະເທດອື່ນໄດ້ຕັດທຸກເສັ້ນທາງກັບລາວເດຈິເຮັດແນວໃດຈິພາກັນເດືອດຮ້ອນທີ່ຫນັກກວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ບໍ?

ข่าวทั่วไป