ແຊຣເອົາບຸນນຳກັນ!! ສູດຢາພື້ນເມືອງ ດີເຈັບຄໍ ແລະ ດີເຈັບຫົວ

ແຊຣເອົາບຸນນຳກັນ!! ສູດຢາພື້ນເມືອງ ດີເຈັບຄໍ ແລະ ດີເຈັບຫົວ

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ເລັກໆນອ້ຍໆ ລອງໄດ້ບໍ່ເສຍຫາຍປອດໄພ100%(ບໍ່ຜານອຢຮັບປະກິນແລ້ວບໍ່ຕາຍ)ບໍ່ແພ້ສຸຂະພາບໃດໆ.

ສ່ວນປະກອບມີ:ຂີງ,ຫົວກະທຽມ,ໝາກໜາວ.

ວິທີໃຊ້: ຝັງໃຫ້ຈົບຕາມຄຮີບວີດີໂອຂາ້ງເທີ້ງເດີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ข่าวทั่วไป