ແກ໋ງຕົ້ມຕຸ໋ນ ນຳເງິນໂດລາປອມຊື້ຄຳ

ແກ໋ງຕົ້ມຕຸ໋ນ ນຳເງິນໂດລາປອມຊື້ຄຳ

ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ໃນເວລາ 15:40 ໂມງ ມີແກ໋ງຕົ້ມຕູ໋ນຈຳນວນ 4 ຄົນ. ໃນນີ້ ຍິງ 3 ຄົນ ເອົາເງິນໂດ
ລາປອມມາຊື້ຄຳທີ່ຕະຫລາດເຊົ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍວິທີການຂອງແກ໋ງຕົ້ມຕຸນນີ້ ແມ່ນມານໍາກັນ 4 ຄົນ ເອົາເງິນສົດມາ ວ່າຈະຊື້ຄໍາໄປເປີດຮ້ານຄໍາໃໝ່.

ໂດຍຍິງສາວ 2 ຄົນແມ່ນຖືກຈ້າງມາເປັນພີ່ນ້ອງ ຈັບເງິນກັບຄຳມາເປັນຕັບ ວ່າສິມາຊື້ຄຳໄປເປີດຮ້ານ.

ຈາກນັ້ນ, ວາງແຜນເອົາຄຳຢູ່ຮ້ານໄປລອງ ລະໃຫ້ສອງສາວພີ່ນ້ອງ (ທີ່ຖືກຈ້າງມາ) ນັ່ງເຝົ້າເງິນ ເຊິ່ງທັງສອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເຝົ້າແມ່ນເງິນປອມ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຄໍາແລ້ວ ສອງຄົນທີ່ເອົາຄໍາວ່າຈະໄປລອງ ແມ່ນລັກໜີເລີຍ.

ປັດຈຸບັນ, ສາມາດຕິດຕາມ ແກ໋ງຕົ້ມຕຸ໋ນ ທັງຫມົດ ໄດ້ແລ້ວ.

ข่าวทั่วไป