ພາບຖ່າຍ ອານຸສາວະຣີ ຫຼື ປະຕູໄຊວຽງຈັນ ສ້າງຂື້ນໃນປີ 1957 ຫາປີ 1968

ພາບຖ່າຍ ອານຸສາວະຣີ ຫຼື ປະຕູໄຊວຽງຈັນ ສ້າງຂື້ນໃນປີ 1957 ຫາປີ 1968

ໃນສະໄໜການປົກຄອງຂອງ ພຣະລາຊາອານາຈັກ ລາວ ປີ1953 ຫາ1975. ອານຸສາວະລີ ຫືຼປະຕູໄຊ ນີ້ແມ່ນ.ເປັນຜົນງານການອອກແບບ ຂອງທ່ານ ທຳ ໄຊຍະສິດເສນາ ມີປະຕູ 4 ດ້ານ.ລວງສູງ 49 ແມັດ.

ກວ່າງດ້ານລະ 24 ແມັດ ຄວາມ ກວ້າງດ້ານປະຕູທາງເຂົ້າ.ດ້ານລະ 8 ແມັດທາງໃນມີ 7 ຊັ້ນແລະມີຂັ້ນໄດ 197 ຂັ້ນ.ງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງເງີນທັງໝົດແມ່ນ 63 ລ້ານກີບ

ໃນສະໄໜນັ້ນ 🔴 ອານຸສາວະລີແຫ່ງນີ້ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນອານຸສອນໃຫ້ແກ່ດວງວິນຍານຂອງທະຫານນັກລົບ.ວິລະບຸລຸດ.ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອເພື່ອ.ກອບກູ້ເອກະຣາດຈາກການປົກຄອງຂອງຕ່າງຊາຕ 🔴🔴

ข่าวทั่วไป