ກວດພົບໂຄງການນອກແຜນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 25 ໂຄງການ ແລະ ຍັງຄ້າງຊຳລະກ່ວາ 210 ຕື້ກີບ

ກວດພົບໂຄງການນອກແຜນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 25 ໂຄງການ ແລະ ຍັງຄ້າງຊຳລະກ່ວາ 210 ຕື້ກີບ

ຕາມຂ່າວສານ ຂປລ. ແຫລ່ງຂ່າວຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ17 ພຶດສະພາ 2022 ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດກອງປະຊຸມການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳກວດສອບປີ 2020, ກວດຄືນຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021 ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວ ໂຄງການນອກແຜນຂອງແຂວງ ໃນປີ 2021 ມີທັງໝົດ 25 ໂຄງການມູນຄ່າໂຄງການ (ຕາມການຕໍ່ລອງລາຄາ) 226,28 ຕື້ກີບ, ຊຳລະຈຳນວນ 15,35 ຕື້ກີບ, ຍັງຄ້າງຊຳລະ 210,93 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ຈັນໄຄ ສຸທິຈັກ ປະທານອົງການກວດກາລັດແຂວງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2020 ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜ່ານການສັງລວມ ໃນປີ 2021 ໂຄງການນອກແຜນຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ມີທັງໝົດ 25 ໂຄງການມູນຄ່າໂຄງການ 226,28 ຕື້ກີບ, ຊຳລະຈຳນວນ 15,35 ຕື້ກີບ, ຍັງຄ້າງຊຳລະ 210,93 ຕື້ກີບ;

ທົ່ວແຂວງມີວິສາຫະກິດຍຸບເລີກຊົ່ວຄາວ 13 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິສາຫະກິດຍຸບເລີກຖາວອນ 164 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນີ້, ຂັ້ນພະແນກມີ 155 ຫົວໜ່ວຍຂັ້ນເມືອງ 9 ຫົວໜ່ວຍ, ເປົ້າໝາຍກວດສອບຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳຄະນະກວດສອບປີ 2020 ລວມມີ 12 ເປົ້າໝາຍຄື:

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ພະແນກການເງິນ (ຂະແໜງງົບປະມານຂະແໜງກວດກາ ແລະ ບໍລິການ), ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກຳແລະ ການຄ້າ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ (ໂຮງໝໍແຂວງ) ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ສຳລັບ ເປົ້າໝາຍກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021 ມີ 16 ເປົ້າໝາຍຄື: ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ພະແນກການເງິນ (ຂະແໜງງົບປະມານຂະແໜງກວດກາ ແລະ ບໍລິການ), ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ,

ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ(ໂຮງໝໍແຂວງ), ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ, ອົງການ ອພບຕ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະພະແນກຍຸຕິທຳ.

ຂ່າວ: ບຸນມີ ແສງທຸມມີ

ข่าวทั่วไป