ແຊໄວ້ເລີຍ..!!!ເຄືອເຂົາເລືອດ ດີໂລກເລືອດຈາງ ,ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ ແລະ ຂາດເລືອດ

ແຊໄວ້ເລີຍ..!!!ເຄືອເຂົາເລືອດ ດີໂລກເລືອດຈາງ ,ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ ແລະ ຂາດເລືອດ

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້
ເຄືອເຂົາເລືອດ: ສະມຸນໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ດີກ່ວາຢາສຳເລັດຮູບ.
ເພີ່ມນໍ້າໜັກທີ່ດີໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ.
ຄົນທີ່ຂາດເລືອດຂື້ນຫົວຫຼືເຈັບຫົວ.

ຄົນທີ່ອ່ອນເພຍແລະຈ່ອຍ ຕ້ອງການເພີ່ມນ້ຳໜັກໃຫ້ມີຜິວງາມ.
ລົດຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມອິດເມື່ອຍ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີຂື້ນໄປບໍ່ກິນອາຫານແລະເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ.
ແມ່ຍິງປະຈຳເດືອນບໍ່ປົກກະຕິ.

ຜູ້ສູງອາຍຸເປັນໂລກເລືອດຈາງຫລືມີຄວາມເຈັບປວດຮ່ວມກັນ.
ແມ່ຍິງຫຼັງເກີດລູກແລະການຂາດນ້ຳນົມໃນການລ້ຽງລູກ,ປ້ອງກັນການສູນເສຍຜົມ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງອະໄວຍະວະເພດ.
ການເບື່ອອາຫານ, ການນອນບໍ່ຫຼັບ.

#ວິທີການນ້ຳໃຊ້: ຕັດມາຊອຍບາງໆຕາກໃຫ້ແຫ້ງຕົ້ມກິນຫຼືດອງເຫຼົ້່າສຳລັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າ
#ແຊຣ໌ໆເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກໄດ້ນຳໃຊ້

ข่าวทั่วไป