ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ກາຊວນ

ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ກາຊວນ

ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ກາຊວນ

ແອັດຊັງທຳມະດາ -760 ກີບ

ກາຊວນ – 170 ກີບ

ແອັດຊັງພິເສດປັບຂື້ນ +1.580 ກີບ


ເລີ່ມເວລາ 14 ໂມງ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022

ข่าวทั่วไป