ແຈ້ງປັບລາຄາເບຍລາວຂື້ນອີກລະເດີ້ ແພງກ່ອນນ້ຳມັນກະເບຍລາວນິແລະພີ່ນ້ອງ

ແຈ້ງປັບລາຄາເບຍລາວຂື້ນອີກລະເດີ້ ແພງກ່ອນນ້ຳມັນກະເບຍລາວນິແລະພີ່ນ້ອງ

ລາວ ຂຶ້ນລາຄາ 125,000/ລັງ ເປັນລາຄາສົ່ງແລ້ວເດີພີ່ນ້ອງ🚀🚀 #ໝົດແຮງກ່ອນນ້ຳມັນບໍ່ມີຂາຍກະເບຍລາວຂຶ້ນລາຄານິລະ
🥵 ໝົດກັນນ້ຳມັນລົດທັງນ້ຳມັນຄົນ

ข่าวทั่วไป