ຖ້າລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກລັດຊຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນຫລຸດເກືອບ 7.000 ກີບ/ລິດ

ຖ້າລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກລັດຊຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນຫລຸດເກືອບ 7.000 ກີບ/ລິດ

ລາຄານໍ້າມັນ
ຕະຫຼາດໂລກ 116$/barrel
(1 barrel=159ລິດ ນໍ້າມັນດິບ).

ນ້ຳມັນຣັດເຊຍ
ຂາຍມາອາຊີ 35$/barrel.

ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນດິບ
ມາແຕ່ຣັດເຊຍຕອ້ງໃຊ້ tank car. ບໍລິມາດ 30 – 120ມ3. (120ມ3=120.000ລິດ)
ຄ່າຂົນມົ່ງຈະປະມານ 7500$/120ມ3.

ເມື່ອມາຄິດໄຫລ່ສົມທຽບ
A.ນ້ຳມັນຈາກລັດເຊຍ
755b x 35$= 26.000 $
ຄ່າຂົນສົ່ງ =7500$
ລວມ = 31.500$

B.ຈາກສິງກາໂປ.
ລາຄານ້ຳມັນ 116$
ຄ່າຂົນສົ່ງ = 500 $
755 b x 116$ = 87.580$
ລວມ = 88.000 $

ລາຄາຕໍ່ລິດທີ່ຊື້
A.ຈາກລັດເຊຍ 0.2625$ / ລິດ
B. ຈາກສິງກາໂປ 0.7333$ / ລິດ
ຄວາມແຕກຕ່າງ 0.4708$ / ລິດ

ຖ້າຄິດເປັນເງິນກີບ
A.ຈາກລັດເຊຍ 3.675 ກີບ / ລິດ
B. ຈາກສິງກາໂປ 10.26 ກີບ / ລິດ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ຫລື ຈະປະຢັດເງິນໄດ້ 6.591 ກີບ / ລິດ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຈາກທ່ານ Soulath Thoummavong

ข่าวทั่วไป