ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຈະສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2021-2022.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຈະສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2021-2022.

ທ່ານ ແລວເງິນ ຈັນທະບູລີ ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາວ່າ: ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສາມະຄີໄຊ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີໜ້າທີ່ຜະລິດ, ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານສູງ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕະຫຼອດເວລາ, ຈັດການບໍລິຫານນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການບໍລິໂພກໃນຂອບເຂດອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ກ້ອງເຂື່ອນ,

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງຄື: ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ-ກໍ່ສ້າງ, ຜະລິດ ແລະຄວບຄຸມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2, ຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ແລະ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ແຜນການ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ສັງຄົມທັນກັບສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2022 ໃຫ້ໄດ້ 429.180.000 ກິໂລວັດໂມງ,

ສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຍົກພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ 196 ຕື້ 216 ລ້ານ 8 ແສນກວ່າກີບ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ສູ້ຊົນຜະລິດແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2022 ໃຫ້ໄດ້ 206.762.333 ກິໂລວັດໂມງ, ສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຍົກພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ 94 ຕື້ 529 ລ້ານ 6 ແສນກວ່າກີບ.

ข่าวทั่วไป