ແຊຣເກັບໄວ້..!! ແມ່ໆຄວນຮູ້ ວິທີຫຼຸດໄຂ້ລູກນ້ອຍ ດ້ວຍໝາກນາວ ເຮັດງ່າຍບໍ່ເປືອງເງິນ

ແຊຣເກັບໄວ້..!! ແມ່ໆຄວນຮູ້ ວິທີຫຼຸດໄຂ້ລູກນ້ອຍ ດ້ວຍໝາກນາວ ເຮັດງ່າຍບໍ່ເປືອງເງິນ

ແມ່ໆ ພໍ່ໆ​ແຊ​ໄວ້ ວິທີຫລຸດໄຂ້ຂື້ນສູງສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວິທີພື້ນບ້ານ ດ້ວຍໝາກນາວ

ໜ່ວຍທຳອິດແມ່ນຕັດເປັນປ່ຽງບາງໆ ແລ້ວມັດໃສ່ຝ່າຕີນ ດ້ານໃນ (ເບື້ອງທ່ານໝໍຢາຜື້ນເມືອງຈັບຊີບພະຈອນ)

ແລະ ຍັດໃສ່ຫວ່າງຂາ ອີກໜ່ວຍແມ່ນເອົາບີບໄສ່ນ້ຳອຸ່ນລະເຊັດໂຕພ້ອມເອົາຜ້າຈຸບນ້ຳປົກໜ້າຜາກຈົນກວ່າອາການດີຂື້ນ

ວີທີຫລຸດໄຂ້ຂື້ນສູງສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍໝາກກນາວ ເມື່ອເດັກມີອາການໄຂ້ຂື້ນສູງ ຢາຢຸ່ບ້ານບໍ່ມີ ໃຫ້ແມ່ເອົາຫມາກນາວ 2 ຫນ່ວຍ ມາແກ້ອາການໄຂ້ໃຫ້ລູກ

ຫລັງຈັກນັ້ນຢ່າລືມເຊັດໂຕໃຫ້ລູກ ແລະ ເອົາໝາກນາວທີ່ມັດໃຫ້ລູກອອກເດີ….

ເວລາລູກມີໄຂ້ແມ່ນ ບໍ່ຄວນໄສ່ເພີດ ແລະຫູ້ມຫໍ່ຫລືນູ່ງເຄື່ອງໜາເກີນໄປ ແນະນຳໄຊ້ເສື້ອຜ້າບາງ ລະບາຍອາກາດໄດ້

สาระน่ารู้