ຄ່າຂ້າມຂົວນໍ້າງຶ່ມ ເຂດປາກກະຍຸງ ຂຶ້ນລາຄາ ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດສອບແດ່

ຄ່າຂ້າມຂົວນໍ້າງຶ່ມ ເຂດປາກກະຍຸງ ຂຶ້ນລາຄາ ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດສອບແດ່

ປະຊາຊົນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ຂົວຂ້າມນໍ້າງຶ່ມ ຢາກຝາກຮ້ອງທຸກ ແລະ ສອບຖາມຄ່າຂົວຂ້າມປາກກະຍຸງເມືອງເກົ່າ ທີ່ໄດ້ຂືນລາຄາປະຊາຊົນຫາເຊົ່າກິນຄໍ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທ່ຽວທາງນີ້ທຸກມື້.

ແຈ້ງການລາຄາໃໝ່

ເຊິ່ງລາຄາໃໝ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ແຕ່ ວັນທີ່ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ

ລາຄາລົດກະບະ ໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ

ข่าวทั่วไป