ຕ້ອງການຮັບແຮງງານ ລະດູການ5ເດືອນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫລີ

ຕ້ອງການຮັບແຮງງານ ລະດູການ5ເດືອນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫລີ

ບໍລິສັດສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ
ຕ້ອງການຮັບແຮງງານ ລະດູການ5ເດືອນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫລີ 🇰🇷!!!

👉ຮັບດ່ວນຈຳນວນ200ຄົນ
👉ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1600$-2000$ ບໍ່ໄດ້ນັບ OT
👉ໜ້າວຽກແມ່ການກະເສດ
👉ເຮັດວຽກ8ຊົ່ວໂມງ/ມື້

✔ເງື່ອນໄຂ້ຜູ້ສະໝັກ
ອາຍຸ 30-50ປີ
○ບໍ່ຈຳກັດປະເພດ ( ຄູ່ຜົວເມຍກໍ່ໄດ້ )
○ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫ້າວຫັນ
○ຕາເຫັນແຈ້ງ, ຕາບໍ່ບອດສີ
○ເປັນຄົນດີບໍ່ເຄີຍມີໂທດມາກ່ອນ,ບໍ່ເສບຢາເສບຕິດ

✔ເອກະສານຕ້ອງມີ:
●ສຳມະໂນຄົວ ( ສຳເນົາສີ 1ຊຸດ )
●ບັດປະຈຳຕົວ ( ສຳເນົາສີ1 ສະບັບ)
●ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ສະບັບແທ້ 1ຊຸດ)
●ໃບແຈ້ງໂທດ ( ສະບັບແທ້1ຊຸດ )
●ຮູບ 3,5×4,5 ແລະ 4×6 ເປັນ 1ຊຸດ
●ບັດສັກວັກຊີນ (ໃຫ້ຄົບ 3ເຂັ້ມຂື້ນໄປ)

ເຂົ້າມາສະໝັກໂດຍຕົງທີ່ບໍລິສັດ, ເພາະຈະມີການກວດສຸພາບຢູ່ທີບໍລິສັດ
ສະຖານທີ: ບໍລິສັດສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ, ບ.ສົມສະຫງ່າ, ຮອມ4, ມ.ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຊອກຖາມຂໍ້ມຸນເພີ່ມເຕີມໄດ້
📞0305658802
📞0305658803
ຂໍໃຫ້ໂທມາພາຍໃນໂມງທາງລັດຖະການເທົ່ານັ້ນເດີ😊😍
ບໍ່ສະດວກຮັບສາຍນອກໂມງລັດຖະການ

ข่าวทั่วไป