ຂ່າວດີມີເຮ..!! ກຽມແຜນເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ ສາມາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ ທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ

ຂ່າວດີມີເຮ..!! ກຽມແຜນເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ ສາມາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ ທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ

ສປປ ລາວ ກຽມແຜນເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ ສາມາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ ທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ.

ວັນທີ 26 ເມສາ 2022 ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖວທ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງ ໃນການກະກຽມເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ (5) 2022 ນີ້ ໂດຍອີງຕາມທິດຊີ້ນໍາ ່ ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.


ການເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບນີ້ແມ່ນຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການ ່ ກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.


ການເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄືກັບຕອນຍັງບໍ່ມີໂຄ _ວິດ ໃນທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຈະມີບາງເງື່ອນໄຂເພື່ອຄວາມຮັບປະກັນຄື ໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບໂດສ, ມີໃບຢັ້ງຢືນກວດໂຄິດກ່ອນເດີນທາງ ກໍສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ (ລາຍລະອຽດແມ່ນລໍຖ້າການ ເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຈະມີບົດແນະນໍາຢ່າງເປັນທາງການໃນໄວໆນີ້).


ລາຍລະອຽດເອກະສານ

ข่าวทั่วไป