ສປປລາວໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຄ່າຄອງຊີບສູງໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ

ສປປລາວໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຄ່າຄອງຊີບສູງໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ

ຂໍ້ມູນຈາກ wongnai ປີ 2021, ສປປ ລາວ ຄອງແຊ້ມ ຄ່າຄອງຊີບສູງສຸດ ສູງກ່ວາ ປ ະ ເທດຂ້າງຄຽງ.

1.​ ສປປ ລາວ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 202 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 871 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ
2. ໄທ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 576 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 815 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ
3. ຈີນ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 866 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 738 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

4. ກ ຳ ປູເຈຍ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 121 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 679 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ
5. ຫວຽດນາມ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 217 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 627 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

ข่าวทั่วไป