ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງແຈ້ງມອດໄຟຫຼາຍຈຸດເລີ່ມ 27 ເມສາ ນີ້

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງແຈ້ງມອດໄຟຫຼາຍຈຸດເລີ່ມ 27 ເມສາ ນີ້

ຫນັງສືແຈ້ງມອດໄຟ ເຖິງ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ,ເນື່ອງຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ,ຝ່າຍລະບົບຈໍາຫນ່າຍ,ສາຂາໄຟຟ້ານະ ຄອນຫຼວງ 1,ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟຕາມຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆ, ໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ,ສໍ ານັກງານຫ້ອງການ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບຊາບ. ເລື່ອງ: ມອດໄຟ 22kV ສາຍແຈກ MSS 4.3.


ລາຍລະອຽດໃນໜັງສືແຈ້ງການ

ข่าวทั่วไป