ແຊໄວ້ເລີຍ..!! ກັນຊາດອງນ້ຳເຜິ້ງ..ສັບພະຄຸນຊ່ວຍຮັກສາ 40 ພະຍາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້…

ແຊໄວ້ເລີຍ..!! ກັນຊາດອງນ້ຳເຜິ້ງ..ສັບພະຄຸນຊ່ວຍຮັກສາ 40 ພະຍາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້…

ໄວ້ເລີຍ ກັນຊາດອງນ້ຳເຜິ້ງ..ສັບພະຄຸນຊ່ວຍຮັກສາ 40 ອາການ.ຕາມສູດດອງນ້ຳເຜິ້ງ 15 ວັນ1. ອັລໄຊເມີ້, ຫຼົງໆລືມໆ2. ນອນລັບບໍ່ແຈບ, ນອນສະດຸ້ງດຸ3. ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ4. ອຳມະພຶດ, ອຳມະພາດ5. ຕັງໂຊງຂຶ້ນສູງ

6. ລິດຊີ່ດວງທະວານ7. ເບົາຫວານ8. ອ້ວນຜິດປົກກະຕິ9. ກ້າມຊີ້ນສະເໝັ່ນ10. ຊືມເສົ້າ11. ມຶນປາຍຕີນປາຍມື12. ໄມເກຣນ13. ປວດປະຈຳເດືອນ14. ສະໝອງພິການ15. ບ້າໝູ16. ປາຍປະສາດເຊື່ອມ…17. ຕິດມໍຟີນ18. ເບື່ອອາຫານ

19. ພາກິນສັນ parkinson20. ແພ້ເຄມີບຳບັດ21. ພູມແພ້ຕົວເອງ22. ມະເຮັງ(ເຈັບປວດບວມເປັນບາດແຜ).23. ຝີ, ໜອງອັກເສບ24. ຕໍ້ຫີນໃນຕາ25. ຕັບພິການຈາກພິດ L ກ ຮ26. ແຜກົດທັບ, ຮອຍຊ້ຳ27. ຂີ້ກ້ຽນ28. ປະດົງຂໍ້29. ຄຽດ, ວິຕົກກັງວົນ30. ໄຮເປີ, ສະມາທິສັ້ນ

31. ນ້ຳຖ້ວມແກນສະໝອງ32. ລຳໄສ້ອັກເສບ33. ກ້າມເນື້ອອັກເສບ34. ປວດຕາມຮ່າງກາຍ35. ກຳຈັດຝັນຮ້າຍ36. ຂີ້ກາກ, ຂີ້ເກື້ອນຕາມຜິວໜັງ37. ແຜສົດຈາກເບົາຫວານແຫ້ງໄດ້38. ພູມແພ້ຕ່າງໆ

39. ຂະຫຍາຍ-ຫົດຕົວຂອງຫຼອດລົມ40. ແກ້ອາການບິດທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງຖ່າຍ.ສ່ວນປະສົມນ້ຳເຜິ້ງສົດ 1 ແກ້ວກັນຊາ ທັງຕົ້ນ (ຕົ້ນກະເທີຍແຮ່ງດີ) 1 ຕົ້ນກ້ານງ່າໃບຮາກດອກ.ຊອຍເປັນທ່ອນໆແລ້ວຕາກ 1 ແດດດອງໄວ້ 15 ມື້ແລ້ວກິນມື້ລະ 1 ບ່ວງຊາກ່ອນນອນທຸກມື້

ຂອບໃຈຕຳລາดร.ปราชญา บูรพาชลทิศน์ วัดท่าไม้

สาระน่ารู้